Site Overlay

Podcast og lytning

Reciprok Kommunikation arbejder med mundtlig kommunikation, hvor fokus er formidling gennem lyd i form af podcast og lytning.

Podcast

Man kan bruge podcast på mange måder. Det kan fx være en mulighed for at lave oplysning, fortælle om ens produkter eller det kan bruges internt i en virksomhed til information. Podcast kan noget særligt ved at være et medie, hvor man ikke behøver at bruge øjnene. Det har den store formidlingsmæssige fordel, at modtagerne kan bruge det i langt flere situationer end med tekst og billeder.

Det er meget forskelligt, hvor man er i en proces: Nogen har brug for rådgivning om, hvordan podcast kan bruges og andre vil gerne i gang med at få podcasten produceret. Endelig er der dem, der gerne vil lave podcasten internt, men som mangler viden og erfaring for at komme i gang. Reciprok Kommunikation kan gå ind i alle faser og tilbyde rådgivning, produktion af podcast og kurser.

Lytning

Man overser ofte lytning, når man taler om effektiv kommunikation. Der er talrige kurser i præsentation, tale og andet, der handler om at komme ud med sit budskab. Men lige så vigtigt er det, at man får den information, så man kan få fra andre ved at lytte til dem. Reciprok Kommunikation tilbyder kurser i lytning, der både kan afholdes som eksterne og interne kurser.

Kontakt os for at få en løsning, der passer til jeres behov.