Site Overlay

Varemærker

Reciprok Kommunikation
Reciprok Kommunikation
Varemærker
/

Mange virksomheder beskytter deres varemærker med stor energi, for navnet på ens virksomhed eller produkter, kan være afgørende i konkurrencen med andre virksomheder. Men hvad er et varemærke, hvornår skal man have et varemærke, og kan man selv lave en ansøgning? Det er nogle af de spørgsmål, som juridisk specialkonsulent Torben Englund Kristensen hos Patent- og Varemærkestyrelsen fortæller om i podcasten. Han kommer også ind på spørgsmålet om international varemærkebeskyttelse, og de konsekvenser det kan have, hvis man ikke har beskyttet sit varemærke.

Torben Englund Kristensen har været ansat i Patent- og Varemærkestyrelsen siden 1998. Han er juridisk specialkonsulent og arbejder med varemærker og design. Hans opgave er at vurdere, om et varemærke kan registreres i Danmark, og så vejleder han også ansøgere.