Site Overlay

Kurser om lytning

Bliv bedre til at lytte

Det at være en god lytter er afgørende for at være god til at kommunikere. I en professionel sammenhæng drejer det sig om at fungere effektivt. En effektivitet man kan opnå, når man bevidst arbejder med sin lytning. Man bliver fx bedre til at forstå, hvad indvendingerne i et projekt går ud på, man kan bedre forstå ideer, som andre kommer med, man kan bedre forstå hvad kunder/borgere ønsker, og man kan man bedre gå ind i de svære samtaler. Lytning er også en vigtig lederkompetence, for det er forudsætningen for at tage beslutninger ud fra den viden som medarbejderne har. Når det gælder ledelse af mennesker, så er forståelse en forudsætning, og man forstår ikke andre mennesker, hvis man ikke lytter til dem.

Hvis man ikke lytter ordentligt kan man:

  • gå glip af det, den anden prøver at sige mellem linjerne
  • tro at der er enighed, hvor der i virkeligheden er forskellige holdninger
  • overse misforståelser af det man selv har sagt
  • vise manglende respekt

Når man lytter, drejer det sig ikke bare om at tie stille og nikke på de rigtige tidspunkter. Man skal bevidst indstille sin lytning og svar efter situationen.

Helt fra grundskolen arbejder man sig med at udtrykke sig bedst muligt i skrift og tale, men lytningen er ikke højt prioriteret. Det på trods af, at det er mere kompliceret at lytte end at tale.  Men lige som med skriftlig og mundtlig kommunikation kan man lære at blive en god lytter: en engageret lytter.

Man kan lære at blive en god lytter.
Lytning handler ikke kun om at få lyd gennem ørerne men om at lytte engageret.

Indhold

  • Hvorfor er det svært at lytte?
  • Metoder til at blive en bedre lytter.
  • Øvelser i lytning.
  • Hvordan arbejder man med forskellige lyttesituationer?
  • Hvordan arbejder man videre med lytning?

Mål

Målet med kurset er, at kursisten får forudsætningen for at blive en bedre lytter. På kurset får man nogle metoder, som man umiddelbart kan bruge, og som man kan arbejde videre med.

Tidspunkter og priser

Mulighed og pris for internt kursus: Kontakt Reciprok Kommunikation.

Underviseren

Henrik Morell er uddannet i sprogpsykologi fra Københavns Universitet med speciale i det talte sprog. Han arbejder primært med mundtlig kommunikation i sin virksomhed Reciprok Kommunikation. Som formidler arbejder han med podcastproduktion, hvor noget væsentlig er at fungere som professionel lytter.