Site Overlay

Intern podcast

En intern podcast er beregnet til at blive hørt i virksomheden eller organisationen. Formålet med podcasten kan fx være:

 • Podcast i stedet for møder
 • Ledelsens kommunikation af ændringer og nyheder
 • Onboarding
 • Arbejdet med virksomhedens kultur
 • Kommunikation til medarbejdere der arbejder hjemme eller ude hos kunder/borgere
 • Undervisning
 • Opdatering af viden om procedurer, varer og services

Reciprok Kommunikation kan tilbyde:

 • Analyse af behov og muligheder for at bruge en intern podcast
 • Udarbejdelse af en plan for produktion
 • Produktion af den interne podcast
 • Hjælp til interne kommunikationsmedarbejdere
 • Hjælp til hosting (internt eller en sikker ekstern løsning)

Prisen er meget afhængig af, hvor meget tid opgaven tager, men i en løbende produktion, vil det ofte kunne betale sig at købe et klippekort.

Eksempel

Et eksempel på en løbende opgave kunne være en podcast hvor direktøren en gang om måneden fortæller om virksomheden. Hver episode er færdigklippet 20 minutter. Optagelsen varer 1½ time, hvor der bliver gennemgået, hvad indholdet skal være og lavet et interview. Intervieweren bliver klippet ud af den færdige produktion, men det sikrer, at der bliver talt naturligt og med et godt flow.

Interviewet bliver klippet, hvor der bliver en god sammenhæng. Der bliver fjernet øh’er, gentagelser og fejl, så det fremstår perfekt. Der bliver fremstillet en lydfil, der kan anvendes i podcasten. Denne proces tager 3½ time. Filen bliver sendt til godkendelse.

Prisen er med klippekort ved 4 episoder er kr. 6.000 pr. episode og ved 10 episoder kr. 5.000 pr. episode.

Book et møde for at diskutere, hvordan Reciprok Kommunikation kan hjælpe dig.